Yüzyıllık Hikayeler

Büyük imparatorluklar yıkıldığında arkalarında üç beş yıllık değil yüzyıllık sancılar bırakıyordu. Gerek 93 harbi gerek Balkan Savaşı geride bıraktığı acıları, kaybedilen toprakları ve nesiller boyu süren etkileriyle tarihteki yerini aldı. Balkan dillerine geçmiş Türkçe kelimeler, inançlar, gelenek görenekler, mimari eserler balkan halklarının ortak kültürel mirası oldu. Balkanlardaki 5 asırlık Osmanlı döneminden geriye birlikte yaşamanın hatıraları ve yüzlerce yıllık insan hikayeleri kaldı.